Велинград с първо заявление за саниране

     В Община Велинград е постъпило първото заявление за интерес и финансова помощ (ЗИФП) за саниране на жилищен блок по Национална програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради. То е подадено от живеещите на улица „Никола Вапцаров“№ 38. В тридневен срок то ще бъде разгледано по утвърдената процедура в Общината. След одобрение на заявлението сдружението на собствениците ще бъдат поканени за сключването на договор.

Коментарите са изключени!