ДЕКЛАРАЦИЯ

 ДЕКЛАРАЦИЯ

От

Общинска администрация – Велинград,

Общински съвет – Велинград,

Гражданска инициатива “За запазване на община Велинград, като екологично чист регион без рудодобив”

             Уважаеми съграждани,

      С настоящата декларация и във връзка с приключилата подписка “За запазване на община Велинград като екологично чист регион без рудодобив”, инициирана и проведена на основание на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, проведена в периода 23.12.2014 – 22.02.2015 година, бихме желали още веднъж категорично да заявим своята позиция за недопускане развитието на рудодобивни дейности на територията на община Велинград.

   Събраните, по надлежен ред, повече от 11 000 подписа на жители на общината отразяват достатъчно ясно отношението на гражданите в района по този въпрос.

    Събраната подписка ни дава основание, но също така ни и задължава да предприемем всички необходими действия, така че на територията на община Велинград, а и в района на западни Родопи да не се допусне развитието на рудодобивни дейности  тъй като те представляват съществена заплаха за нарушаване на екологичното равновесие и здравословната среда за живот. Едновременно с това развитието на подобен тип дейности би могло да доведе до неблагоприятни последствия за традиционния за района поминък, какъвто представлява туризмът, а също така да попречи и на развитието на перспективното биологично земеделие и производство на екологично чисти храни.

   С настоящата декларация бихме желали да обърнем внимание на единомислието и общите действия, предприети от общинската администрация, общинския съвет и гражданското общество на велинградска община. Подобно обединение около определена кауза се проявява за първи път на  територията на нашата община и ни дава основание да считаме, че именно общите действия, подчинени на обществения интерес, ще доведат действията ни до успешен край.

    Успоредно с това, ние поемаме ангажимента да направим всичко необходимо, така че НАШАТА ОБЩИНА да развива все по-усилено другите, характерни за нашия район икономически отрасли и да създаваме алтернативни възможности за развитие.

    Благодарим на всички, които подпомогнаха организирането и провеждането на подписката, както и на гражданите, които намериха време да изразят своята воля за един по-добър Велинград!

Град Велинград,

23.02.2015 г.

Коментарите са изключени!