Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от мин. вода на Илвест ЕООД-Велинград

Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от мин. вода на  Илвест ЕООД-Велинград тук.
Коментарите са изключени!