Сесия 2011-03-22

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Разглеждане на Решение №37/24.02.11г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Кмета на Община Велинград и Областен управител на Пазарджишка област. РЕШЕНИЕ №62
  2. Разглеждане на Решение №55/24.02.11г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област. РЕШЕНИЕ №63
  3. Определяне преимуществен показател за ползване на моторно превозно средство  от ОУ «Васил Левски» с.Кръстава. РЕШЕНИЕ №64
Все още няма коментари.

Leave a Reply