Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от мин. вода на Евро бед Хотелс ЕООД-Велинград

       Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от мин. вода на  Евро бед Хотелс ЕООД-Велинград  тук.

Коментарите са изключени!