РЕГИСТЪР НА СПЕЦИАЛИСТИ ЗА НАЕМАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР В СОЦИАЛНАТА СФЕРА

 1.   Невена Андонова –специалност  сурдопедагог – тел. 0886035640 от гр.София

  2.   Кремена Белухова – специалност логопед – тел.0898648869 от гр.Велинград

3. Венцислав Пеев – специалност рехабилитатор, кинезитерапевт, тел. 0896791440, от гр.Велинград

  4. Павел Гайдев – специалност медицински рехабилитатор, тел.0896255354, от гр.Велинград

 

Регистъра може да бъде изменян и допълван

Коментарите са изключени!