ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд“

2014BG05FMOP001-03.01

Община Велинград съобщава, че през летния период от 04.05.2015 г. до 30.09.2015 г. ще функционира услугата „Топъл обяд”. Финансирането на тази услуга се осъществява чрез ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ. Управлението на програмата се извършва от АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ и името на операцията е „Осигуряване на топъл обяд”.

След кандидатстване Община Велинград ще предоставя безплатна храна на 50 души, които ще бъдат избрани след подаване на документи и извършване на подбор.

Ще бъдат подбрани лица от следните целеви групи:

1. Лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания минимален доход;

2. Неосигурени, самотноживеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощи за деца;

3. Самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии/;

4. Скитащи и бездомни деца и лица

5. Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на Закона за социално подпомагане, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение. За всяко от тези лица, въз основа на социалната оценка, ще бъде посочван и конкретният вид подкрепа, който да получат от програмата.

Коментарите са изключени!