Галерия от Тържествено заседание на Общински съвет Велинград, проведено на12.11.2015г.

Коментарите са изключени!