Ирина Томова Шумарова

ИРИНА ШУМАРОВА /ГЕРБ/, ЛЮБОМИР ПЕРЧИНКОВ /ГЕРБ/ И ТОДОР УШЕВ /СДП/ СА НОВИТЕ ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОбС-ВЕЛИНГРАД

        На извънредно заседание /19.11.2015г./, ОбС-Велинград избра своите зам.председатели. Това са Ирина Шумарова /ГЕРБ/, Любомир Перчинков /ГЕРБ/ и Тодор Ушев /СДП/. Те тримата ще бъдат заместници на Председателя на ОбС-Велинград инж.Бельо Мандраджиев /ДПС/. На заседанието бяха гласувани и членовете на постоянните комисии към ОбС, както и техните председатели. Пламен Хаджиев /ДПС/ бе избран за Председател на Комисията по икономика, финанси, бюджет и дружества. Сашка Целева /ГЕРБ/ оглави Комисията по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване. Комисията по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания и социална политика ще се ръководи от д-р Чавдар Калъчев /ГЕРБ/. Председател на Комисията по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство е д-р Орце Орцев /СДП/. Начело на Комисията по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция застава Валентин Бозев /ГЕРБ/, а за Председател на Комисията по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите бе избран Боян Бозьов /ГЕРБ/. На тази сесия бяха определени и трудовите възнаграждения на Кмета на Общината и кметските намествници, възнагражденията на Председателя на ОбС и общинските съветници; избрана бе комисия за многогодишните жилищно-спестовни влогове /нов състав на местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ/; удължен бе срокът за предоставяне на услугите в „Звено за социални услуги в домашна среда към домашен социален патронаж гр.Велинград“ до края на 2015г.; съветниците утвърдиха и един брой численост с длъжностно наименование „кметски наместник“ за Бозьова, във връзка с писмо от МФ на РБ, съгласно изменението в Закона за административно-териториалното устройство на РБ.

 
Коментарите са изключени!