Председателят на ОбС-Велинград инж.Бельо Мандраджиев ще вземе участие в извънредно заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район

    Регионалния съвет за развитие на Южен централен район ще проведе извънредно заседание /25 ноември, Пазарджик, Гранд х-л ”Хебър”/, във връзка с приключване на цялостната работа по разработването на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа , планинските, полупланинските и гранични слабо развити райони. Тази програма се прилага в изпълнение на Програмата на Правителството за стабилно развитие на РБ за периода 2014-2018г. На извънредното заседание са поканени представители на всички общини, попадащи в териториалния обхват на подпрограма ”Родопи”. Те ще обсъждат изготвения проект и ще актуализират проектните предложения, дадени в по-ранна фаза. Покана за участие в Регионалния съвет за развитие на ЮЦР получи и Председателят на ОбС-Велинград инж.Бельо Мандраджиев. Заседанието ще бъде под председателството на г-н Трендафил Величков – Областен управител на област Пазарджик. В срещата ще вземе участие зам. министърът на регионалното развитие и благоустройството г-н Иван Аспарухов.На заседанието ще присъстват още представители на министерства, областните управители от областите в Южен централен район, представители на синдикални и браншови организации и НПО

Коментарите са изключени!