ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

 

ПО СЛУЧАЙ

 

3 ДЕКЕМВРИ

 

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

 

                   Уважаеми  дами и господа,
   

      Приемете от името на Общински съвет – Велинград и от мое име поздравления и благопожелания по повод МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ!

       Прекланяме се пред силата на  Вашия дух, пред волята и упоритостта, енергията и желанието Ви за пълноценен живот! Това е ден за подкрепа на достойнството, правата и Вашето добруване, в който открито заявяваме обществената воля за гарантиране правата на хората с увреждания наравно с правата на всички останали. Наша задача е да създадем  условия, Вие  да имате същия индивидуален избор и контрол над живота си, както хората без увреждания. Нека си пожелаем  напредък в осъществяването на заложените амбиции! Вярвам, че и занапред ще продължим градивния диалог за осъществяването на успешна и дългосрочна политика за постигане на ефективна промяна в условията на живот на хората с увреждания. Надявам се, че всички заедно ще постигнем   значителен напредък в усилията ни за решаването на изключително важните предизвикателства, свързани с правото на всеки гражданин  да има по-високи стандарти и качество на живот.

Пожелавам на всички Вас най-доброто, което заслужавате- здраве, достоен живот и силен дух!

                                       Председател ОбС-Велинград

                                                                             /инж. Бельо Mандраджиев/

Коментарите са изключени!