ИНЖ. БЕЛЬО МАНДРАДЖИЕВ ЩЕ ВЗЕМЕ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ, НА КОЕТО ЩЕ СЕ РАЗИСКВА ИНИЦИАТИВАТА ЗА ВЪЗОБНОВЯВАНЕТО НА ПРОЕКТА ”СЮТКА”

     Областният съвет за развитие ще проведе свое заседание на 3 декември  /Приемна зала на Областна администрация-Пазарджик, 11:30 часа/, във връзка с планирано до края на годината съвещание  на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, чийто Председател,  на ротационен принцип е Областния управител на Пазарджишка област г-н Трендафил Величков.

     Съгласно Закона за регионално развитие,  броят на представителите на общините в Регионалния съвет, се определя от броя на населението в съответната област. По данни на националната статистика, населението на област Пазарджик, от последното преброяване  /01.02.2011г./,  е 275 548 души.  Съгласно това,  първа точка в дневния ред на заседанието,  е  избор трима членове на Областния съвет, които да представляват Пазарджишка област в Регионалния съвет за развитие на ЮЦР. Изключително важна за нашата община е точката, свързана с инициативата за възобновяване на  проекта  за високопланински спортно-туристически комплекс ‘Сютка’.

Коментарите са изключени!