СЪЗДАДЕ СЕ РАБОТНА ГРУПА, КОЯТО ДА ПОДПОМАГА И СЪГЛАСУВА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ВЪЗРАЖДАНЕТО НА ПРОЕКТА ‘СЮТКА’

        Днес Областният съвет за развитие проведе свое заседание /3 декември, Приемна зала на Областна администрация-Пазарджик, 11:30 часа/, в което участие взеха Председателят на ОбС-Велинград инж.Бельо Мандраджиев, Кмета на Общината д-р Костадин Коев и зам.кмета Атанас Палигоров. По предложение на Областния управител г-н Трендафил Величков, бяха избрани трима членове на Областния съвет, които ще представляват нашата област в Регионалния съвет за развитие на Южен централен район. Това са Никола Белишки Кмет на Община Панагюрище, Тодор Попов Кмет на Община Пазарджик и Петър Паунов Кмет на Община Батак. Регионалният съвет за развитие на ЮЦР се предвижда да се събере на заседание до края на тази година.

    Като втора точка, от дневния ред на днешното заседание,  бе разгледана  инициативата за възобновяване на  проекта  за високопланински спортно-туристически комплекс ‘Сютка’. В тази връзка Областният управител е изпратил писмо до МРРБ, с което иска включването на проекта за устройствен план на комплекса в списъка на задачите за финансиране от бюджета на Министерството. Искането е по повод Решение №9/2015г. на Регионалния съвет за развитие на ЮЦР, с което се подкрепя изграждането на спортно-туристически комплекс ‘Сютка’. Предвид териториалния обхват на комплекса, разположен на територията на две общини, от МРРБ са дали указания да се уточни вида на устройствения план. Във връзка с изискването за наличие на задание за изработването на проект за общ или подробен устройствен план, до МРРБ трябва да бъдат изпратени данни на какъв етап е изготвянето на задание.  По предложение на г-н Величков бе създадена работна група, в която влизат кметовете на Велинград, Ракитово и Батак, заедно със специалисти  от съответните администрации, които да подпомагат и съгласуват всички дейности, свързани  с реализацията на инициативата за възобновяването на  проекта  ‘Сютка’.

        На финала на заседанието на Областният съвет за развитие бе засегната и темата за бежанските вълни, предвид разположението на Пазарджишка област, която се явява транспортен кръстопът за мигрантите.  Ето защо следва да се предприемат  всички адекватни мерки, гарантиращи сигурността на гражданите. Темата за сигурността  е провокирана и от скорошните терористични атаки в Париж. Идват празници, което означава коледни концерти, балове, базари и други масови мероприятия, които ще изискват строга организация, мерки за сигурност и изклюително добри взаимодействия и синхрон в работата м/у Общинските администрации и Районните управления ”Полиция”.

Коментарите са изключени!