ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ВЕЛИНГРАД

ИНЖ.БЕЛЬО МАНДРАДЖИЕВ

ПО СЛУЧАЙ

ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ

 

 

                          УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

     

        От името на Общински съвет-Велинград и от мое име, приемете най-сърдечни поздрави по случай Великденските празници!

        Нека празниците бъдат изпълнени със здраве, благополучие, благоденствие, достойнство и човеколюбие!

        С почит и уважение пожелавам всеки дом да пъде изпълнен с добруване, щастие, изобилие, благородство, почтеност и щедрост!

        Нека делата бъдат проницателни и конструктивни, сърцата – пълни с любов и надежда,  а празниците – с радост и веселие!

     

СВЕТЛИ ПРАЗНИЦИ!

Коментарите са изключени!