Община Велинград СМЕТКА

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД СМЕТКА 

“РАЙФАЙЗЕНБАНК” АД,Велинград

BG47RZBB91558420010506

BIC RZBBBGSF

При заплащане на пълния размер на данъка до 30 април се ползва 5 % остъпка.

Коментарите са изключени!