Обявление

       На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 2242/28.11.2016г.  на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация на УПИ № I-7023,7079, УПИ № II-6288, УПИ № IV-7735 в кв.4131  по плана на гр. Велинград.

      С проекта за частично изменение на плана за регулация, дворищната регулация се изменя, като северната регулационна линия на УПИ № IV-7735 мине по калканната стена на двете сгради, а на изток се разширява за сметка на УПИ № I-7023,7079. Новообразуваните УПИ са с отреждане и площи съответно:

        -УПИ № I-7023,7079-„За жилищно и обществено строителство, СПА, търговия и услуги” – 1031 кв.м.

        – УПИ № II-6288-„За хотел” – 1126 кв.м.

        – УПИ № IV-7735-„За хотелски комплекс, СПА център и басейн”- 1020 кв.м        

      Заповедта и скицата с идейно предложение се намират в отдел „ТСУ” при община Велинград, 1-ви етаж, стая № 2.

                                                                                                                29.12.2016г.

Коментарите са изключени!