Протокол от обществено/публично обсъждане на бюджет 2017г.

Протокол  от обществено/публично обсъждане  на бюджет 2017г.
Коментарите са изключени!