Г Р А Ф И К ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА СЪДОВЕТЕ ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ (ТБО) ПО ВИДОВЕ СЪДОВЕ И ВРЕМЕ НА ВДИГАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

                            УТВЪРДИЛ: /п/

ИВАН ЛЕБАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

Г Р А Ф И К

 

ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА СЪДОВЕТЕ

ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ (ТБО)

ПО ВИДОВЕ СЪДОВЕ И ВРЕМЕ НА ВДИГАНЕ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ИЗПЪЛНЯВА СЕ ОТ ФИРМА „ЕКО-ТИТАН” ЕООД – ВЕЛИНГРАД

1.) Обслужване на съдовете за ТБО на ГРАЖДАНИ в град Велинград:

 

1.1.) Кофи тип “МЕВА”52 пъти годишно (един път седмично);

1.2.) Контейнери тип “БОБЪР” – 1,1 м3 за:

бул. “Съединение” и ул. “Кирил и Методий” – 260 пъти годишно (пет пъти седмично);

бул. “Хан Аспарух” – 260 пъти годишно (пет пъти седмично);

ул. “Винчо Горанов” – 260 пъти годишно (пет пъти седмично);

ул. “Юндола” – 260 пъти годишно (пет пъти седмично);

бул. “Александър Стамболийски” – 260 пъти годишно (пет пъти седмично);

Всички останали – 104 пъти годишно (два пъти седмично)

 

1.3.) Контейнери за смет – КС – 1 м3:

Улици І-ва зона – 260 пъти годишно (пет пъти седмично);

Улици ІІ-ра зона – 104 пъти годишно (два пъти седмично);

 

1.4.) Контейнери за смет КС – 4 м3:

Централна градска част и улици І-ва зона – 260 пъти годишно (пет пъти седмично);

Хотели, общинска болница, пазара и търговията, училища и детски градини, ул. “Пирин” – 104 пъти годишно (два пъти седмично);

Улици ІІ-ра зона – 52 пъти годишно (един път седмично);

 

2.) Обслужване на съдовете за ТБО на ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ФИРМИ да се обслужват, както следва:

2.1.) Кофи тип “МЕВА”52 пъти годишно (един път седмично);

2.2.) Контейнери за смет – КС – 1 м3 – 52 пъти годишно (един път седмично);

2.3.) Контейнери за смет – КС – 4 м3 – 52 пъти годишно (един път седмично);

При обслужване с по-голяма от посочената честота юридическите лица заплащат услугата на фирмата извършваща тази дейност.

 

3.) В Кметство ЮНДОЛА:

3.1.) Сметосъбирането се извършва с контейнери за смет тип “Бобър” – 1,1 м3;

3.2.) Сметоизвозването се извършва с честотата на обслужване на контейнерите – 104 пъти годишно.

4.) В Кметство СЪРНИЦА и Кметство ПОБИТ КАМЪК:

4.1.) Сметосъбирането се извършва с контейнери  за смет тип “Бобър” – 1,1 м3 и кофи за смет тип “Мева”;

4.2.) Сметоизвозването се извършва с честотата на обслужване на кофите и контейнерите – 52 пъти годишно.

 

5.) В Кметство МЕДЕНИ ПОЛЯНИ:

5.1.) Сметосъбирането се извършва с контейнери за смет тип КС – 4 м3

5.2.) Сметоизвозването се извършва с честотата на обслужване на кофите и контейнерите – 52 пъти годишно.

 

 

6.) В Кметство СВЕТА ПЕТКА:

6.1.) Сметосъбирането се извършва с контейнери за смет тип “Бобър” – 1,1 м3;

6.2.) Сметоизвозването се извършва с честотата на обслужване на контейнерите – 52 пъти годишно.

 

7.) В Кметство ДРАГИНОВО:

7.1.) Сметосъбирането се извършва с контейнери за смет тип КС–4 м3 и “Бобър–1 ,1 м3;

7.2.) Сметоизвозването да се извършва с честотата на обслужване на контейнерите – 52 пъти годишно и по подадена заявка от Кметство Драгиново.

 

8.) В Кметство АБЛАНИЦА, Кметство БИРКОВА, Кметство БОЗЬОВА, Кметство БУТРЕВА, Кметство ВРАНЕНЦИ, Кметство ГРАШЕВО, Кметство ГОРНА ДЪБЕВА, Кметство КРЪСТАВА, Кметство ПАШОВИ, Кметство РОХЛЕВА, Кметство ЦВЕТИНО и Кметство ЧОЛАКОВА:

7.1.) Сметосъбирането се извършва с контейнери за смет тип “Бобър” – 1,1 м3;

7.2.) Сметоизвозването се извършва с честотата на обслужване на контейнерите – 26 пъти годишно.

 

9.) Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите зони и други територии предназначени за обществено ползване:

9.1.) Ръчно метене и оборка на пешеходни зони, площади, тротоари и улици в централна градска част (І-ва и ІІ-ра зона) – се извършва ЕЖЕДНЕВНО.

9.2.) Механизирано почистване с автометачна машина на улични платна – се извършва ЕЖЕДНЕВНО.

8.3.) Машинно миене на улична мрежа, тротоари и площади – да се извършва 20 пъти годишно (Един път седмично) за периода от 01 май до 30 септември.

8.4.) Почистване на кошчета за ръчно сметосъбиране – 260 пъти годишно (пет пъти седмично).

 

10.) Извозването на дворни отпадъци се извършва целогодишно.

 

11.) Извозването на отпадъци от растителен произход се извършва през месеците април – май и септември – октомври и ноември по предварително изготвен график от обслужващата фирма по чистота, който да бъде обявен сред населението чрез средствата за масово осведомяване.

Изготвил: /п/

инж. СТАНИМИР ЖИВКОВ

Главен инспектор “ЕКОЛОГИЯ”, Дирекция ЕПП

26 януари 2012г. (четвъртък)

Все още няма коментари.

Leave a Reply