Разпределение на съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки по населени места, съгласно броя на населението по постоянен адрес в община Велинград, обл. Пазарджик към – дата: 15.08.2011 год.

 

Населено място

Население по постоянен адрес

Брой съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки

 

КМЕТ на населеното място

или Кметски наместник

Жълт контейнер с Обем 1,1 м3

Жълта кофа с Обем

V = 360 литра

Жълта кофа с Обем

V = 240 литра

Зелен контейнер за стъкло

1

2

3

4

5

6

7

1. гр. Велинград

26669

140

6

9

72

ИВАН ГЕОРГИЕВ ЛЕБАНОВ
2. гр. Сърница

3799

6

30

0

9

МУСТАФА ХАЛИЛОВ АЛИКАНОВ
3. с. Абланица

391

0

1

0

1

ГЪЛЪБИН ГОРУМОВ МЕЧКАРСКИ
4. с. Биркова

414

0

2

0

1

КРАСИМИР ВИХРЕНОВ КОРУДЖИЕВ
5. с. Бозьова

43

0

1

0

1

АЛИ ХАЛИЛОВ ХОДЖОВ
6. с. Бутрева

173

0

1

0

1

МУСТАФА ИСМАИЛОВ БУТРЕВ
7. с. Враненци

182

0

1

0

1

АЛИ ХАЛИЛОВ ХОДЖОВ
8. с. Горна Дъбева

222

0

1

0

1

АЛИШ МУСОВ БАКАЛОВ
9. с. Грашево

1282

0

2

0

1

АСЕН ЮЛИЕВ МАСТЕВ
10. с. Драгиново

4963

0

6

14

5

БИСЕР ЦАНКОВ КАФЕДЖИЕВ
11. с. Кръстава

1106

0

7

0

2

МУСТАФА МЕХМЕД ЕЮПОВ
12. с. Медени поляни

705

0

1

0

1

АБДУЛА МУСТАФА АБДУЛАХ
13. с. Пашови

893

0

4

0

1

МУСТАФА МЕХМЕД БАНДЬО
14. с. Побит камък

673

0

1

0

1

АЛИ ЮСУФ МУСТАФА
15. с. Рохлева

450

0

1

0

1

МУСТАФА ИДРИЗ ПАШАЛИЕВ
16. с. Света Петка

1618

0

11

0

4

АЛИ ИБРАХИМ ТЕБЕР
17. с. Цветино

162

0

1

0

1

ПЛАМЕН РОСЕНОВ ПАШАЛИЕВ
18. с. Чолакова

212

0

1

0

1

МЕХМЕД МУСОВ ЧОЛАКОВ
19. с. Юндола

183

0

5

0

2

МЕХМЕД МУСТАФА МЕСТАН

Изготвил: /п/

инж. СТАНИМИР  ЖИВКОВ

Главен инспектор „ЕКОЛОГИЯ”, Дирекция ЕПП

Община Велинград

Все още няма коментари.

Leave a Reply