Обявление

       На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 221/23.02.2017 г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на ПУП – Схема за трасе за обект: Топлопровод за минерална вода от помпена станция в УПИ № І-„За озеленяване, ТП и помпена станция” в квартал № 3972 до шахта на ул. „Цар Самуил” при ос.т. № 3050 по плана на гр. Велинград.

       Трасето ще бъде осъществено подземно с обща дължина 3185 м. То ще бъде проектирано да започне от помпена станция в УПИ І-„За озеленяване, ТП и помпена станция” в квартал № 3972, като продължава на изток по ул. „Александър Геров”, пресича УПИ № VІ-„За паркинг” и р. Чепинска, отбелязано на скицата с кафяв цвят, на запад по ул. „Никола Вапцаров” до съществуващ топлопровод, който продължава извън регулация, отбелязан на скицата с идейно предложение с червен цвят. След това от връзката със съществуващ водопровод при ос.т. 1305 на ул. „Еделвайс” продължава на север през УПИ № ХVІІІ-„За озеленяване”, отбелязано на скицата с кафяв цвят, по ул. „Павел Вежинов” на изток по ул. „Миладин Досев”, на север по ул. „Христо Боянов”, на изток по ул. „Иван Узунов”, на север по ул. „Осми март”, на запад по ул. „Будилник” и на север по ул. „Цар Самуил” до шахта при ос.т. № 3050 по плана на гр. Велинград, съгласно кафявия цвят в скицата с идейно предложение

 

28.02.2017 г.

Коментарите са изключени!