Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета през първото тримесечие на 2017г., приложения към него и баланс

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета през първото тримесечие на 2017г.

Документи

Документи

Баланс към бюджета

Разшифровка на трансфери

Коментарите са изключени!