РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК (съгласно Указателно писмо изх.№90-04-990/05.08.2003г на МРРБ) 2011-2017г.

     РЕГИСТЪР  НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ  В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК  (съгласно Указателно писмо изх.№90-04-990/05.08.2003г на МРРБ)

Коментарите са изключени!