Съобщение за обявен за обсъждане Проект за СОЗ за водовземане за питейна вода от р. Грънчарица

Съобщение за обявен за обсъждане Проект за СОЗ за водовземане за питейна вода от р. Грънчарица

Коментарите са изключени!