ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

На основание чл.95, ал.1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерски съвет

Кмета на Община Велинград

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

 

 

ПИ 007002, 007003, 007004, 007005, 007010, 007014, 007033, 009003, 009004, 009005  И 009121, МЕСТНОСТ „СИВЕК“ ПО КВС НА ГРАД ВЕЛИНГРАД, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

 

 

Предоставено в Община Велинград информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение е на разположение за обществен достъп в нова сграда на Общинска администрация – Велинград, стая №44, отдел „Инспекторат“

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ОТ 14 ДНИ 20.11.2017г. (понеделник) до 4.11.2017 г. (понеделник) ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОГАТ ДА ГО НАПРАВЯТ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИНГРАД С АДРЕС: БУЛ. „ХАН АСПАРУХ“ №35 ИЛИ В РИОСВ – ПАЗАРДЖИК С АДРЕС: УЛ. „ГЕНЕРАЛ ГУРКО“ №3, 4400 П.К.220

Дата:

20.11.2017 г.

Коментарите са изключени!