Обявление на Решение №662/20.12.2017г. на Административен съд-Пазарджик, съгласно чл.194 от АПК

Обявление на Решение №662/20.12.2017г. на Административен съд-Пазарджик, съгласно чл.194 от АПК

Коментарите са изключени!