Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград

Дата на откриване:

26.02.2018  г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Община Велинград
Дата на приключване: 28.03.2018 г. вкл.

1. Обявление

2. Мотиви

3. Доклад

4. Проект на акт

5. Оценка въздействие 

Коментарите са изключени!