Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград

Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград

Коментарите са изключени!