ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Актуализация на Общински план за развитие за периода 2014-2020г. на Община Велинград

ПОКАНА

ЗА

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на

Актуализация на Общински план за развитие за периода 2014-2020г. на Община Велинград

Уважаеми  дами и господа,

 

 

На 26 март 2018г. от 11:00 часа в Малка заседателна зала на Общинска администрация Велинград – етаж 2-ри ще се проведе обществено обсъждане във връзка с Актуализация на Общински план за развитие за периода 2014-2020г. на Община Велинград.

Предложението е свързано с  актуализиране на ОПР на община Велинград 2014-2020 в частта „Приоритет 1: Община Велинград конкурентна община с динамичен сектор туризъм”

С предварителния проект за Актуализацията на Общинския план за развитие за периода 2014-2020г. на Община Велинград може да се запознаете съответно:

- в интернет на сайта на Община Велинград на следния линк: http://m.velingrad.bg/?p=37138

- на хартиен носител – в сградата на Общинска администрация  на адрес:  бул.”Хан Аспарух” №35, етаж 3, стая 33

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

 

Коментарите са изключени!