ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ОТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ВЕЛИНГРАД

ИНЖ.БЕЛЬО МАНДРАДЖИЕВ

ПО СЛУЧАЙ

ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ

 

 

          УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

От името на Общински съвет-Велинград и от мое име, приемете Нашите най- чистосърдечни благопожелания по случай Великденските празници!

Нека празниците бъдат изпълнени със здраве, късмет, доброта,  благодат и разбирателство!

            С почит и уважение към Вас,  пожелавам във всяко семейство да цари щастие, изобилие, обич и оптимизъм! Нека душите са пълни с човеколюбие, мир, любов и надежда!

Нека покоят, мъдростта и благодатта винаги бъдат верни спътници в живота!  Дарявайте един на друг внимание, грижи, обич, радост и красота!

                     СВЕТЛИ ПРАЗНИЦИ!

        

 

                                          

Коментарите са изключени!