Търг с явно наддаване за продажба за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2018-1, включващ отдели „127” подотдел „г”, отдел „134” подотдел „с”, отдел „149” подотдел „у”, отдел „151” подотдел „и” и отдел „153” подотдел „в”, отдел „271” подотдел „ж”, отдел „388” подотдел „ф”, отдел „165” подотдел „у1”, отдел „224” подотдел „ж3”, намиращи се в горска територия собственост на община Велинград, попадащи на територията на ТП ДГС „Алабак“.

Търг с явно наддаване за продажба за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2018-1, включващ отдели „127” подотдел „г”, отдел „134” подотдел „с”, отдел „149” подотдел „у”, отдел „151” подотдел „и” и отдел „153” подотдел „в”, отдел „271” подотдел „ж”, отдел „388” подотдел „ф”, отдел „165” подотдел „у1”, отдел „224” подотдел „ж3”, намиращи се в горска територия собственост на община Велинград, попадащи на  територията на ТП ДГС „Алабак“.

Коментарите са изключени!