Годишен финансов отчет за изпълнението на бюджета през 2017г., Баланс, Приложения, Одитен доклад на Сметна палата

1.Баланс 2017

2. Обяснителна записка

3. Обяснителна записка

4. Обяснителна записка

5. Oдитен доклад

6. Oтчет

Коментарите са изключени!