ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

На основание чл. 4, ал. 2 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г.

„БРАТЯ КОЦЕВИ“ ООД, обл. Пазарджк, община Велинград, гр. Велинград, бул. „Съединение“ №69 с управител Владимир Йорданов Коцев

 

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

„Пускане в действие на нов водогреене на твърдо гориво (дървен материал незамърсен с опасни вещества- трици, кори, чипс и др.) за отопление на сгради за производство на производствена площадка за производство на мебели и сушилнята за изсушаване на масивния дървен материал“

 

 

 

          ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ  ОТ 22.11.2018г. (четвъртък) до 06.12..2018 год. (четвъртък) ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОГАТ ДА ГО НАПРАВЯТ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИНГРАД С АДРЕС: БУЛ. „ХАН АСПАРУХ“ №35 ИЛИ В РИОСВ – ПАЗАРДЖИК С АДРЕС: УЛ. „ГЕНЕРАЛ ГУРКО“ №3, 4400 П.К.220.

 

         Дата: 22.11.2018 г.

 

 

Коментарите са изключени!