НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Наредба за спортните клубове Наредба за спортните клубове
Коментарите са изключени!