НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Наредба за спортните клубове

Наредба за спортните клубове

Коментарите са изключени!