Проект!Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на община Велинград

1.Oбявление

2.Доклад по чл. 55, ал. 1 от Указ 883

3.Консолидирана версия на наредбата

4.Мотиви

5.Проект-за-решение

6.Частична-оценка-на-въздействие

Коментарите са изключени!