Проект! Общ устройствен план на гр. Велинград,с. Драгиново и землищата им

Проект! Общ устройствен план на гр. Велинград,с. Драгиново и землищата им

Информация за преценяване необходимостта от екологична оценка

Искане за преценяване необходимостта от екологична оценка

Коментарите са изключени!