Декларация за имущество и конфликт на интереси по чл.35, ал.1, т.1 за 2018г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗПКОНПИ

Входящ №/дата

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Вид   декларация

№  66 / 06.06.2018 г Боряна Велкова Петричева Директор ДГ“Слънчице“

 Изтегли 

№  68 / 06.06.2018 г Величка Славчова Манева Директор ДГ“Еделвайс“  Изтегли 
№  78 / 06.06.2018 г Маргарита Стоева Узунова Директор ДГ“Детски рай“  Изтегли 
№  79 / 06.06.2018 г Райна Димитрова Нешева Директор ДГ“Ю.Гагарин“  Изтегли 
№  107 / 07.06.2018 г Мая Ангелова Ямакова Директор ДГ“Фантазия“  Изтегли
№  108 / 07.06.2018 г Силвия Климентова Мандраджиева Директор ДГ“Кокиче“ с.Грашево  Изтегли
№  109 / 07.06.2018 г Лидия Асенова Сеферова Директор ДГ“Пролет“ с.Драгиново  Изтегли
№  118 / 08.06.2018 г Таня Димитрова Голомехова Директор ДГ“Радост“  Изтегли 
№ 94-00/7891/22.10.2018 Георги  Стоянов Минков Директор ОП“СИП и ТИЦ“  Изтегли 
 
Коментарите са изключени!