Справка за постъпили предложения по Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Велинград

Справка за постъпили предложения по Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Велингрaд

Коментарите са изключени!