Проект на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняването им под наем в общински жилища по чл.43 и чл. 45 от ЗОС и разпореждането с общински жилищни имоти

1.Oбявление

2.Доклад по чл. 55, ал. 1 от Указ 883

3.Мотиви съответно доклад

4.НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани

5.Проект на решение

6.Частична оценка на въздействието

7. Справка за предложения

Коментарите са изключени!