Обявление

        На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 349/11.03.2019 г. на Кмета на  Община гр. Велинград  се  разрешава :

        Изработване на ПУП-Съгласно приложените идейни скици, целта на проекта е да бъде изменена регулацията на УПИ VІ-общ., VІІ-общ., VІІ-общ., ХІІ-общ. и ХІІІ-общ., кв.3, така че проектните вътрешните регулационни граници да се поставят в съответствие с имотните граници, съгласно §8 от ЗУТ.

          Нова площ на УПИ VІ-общ. – 534.00 кв.м.

          Нова площ на УПИ VІІ-общ. – 504.00 кв.м.

          Нова площ на УПИ VІІІ-общ. – 463.00 кв.м.

          Нова площ на УПИ ХІІ-общ. – 494.00 кв.м.

          Нова площ на УПИ ХІІІ-общ. – 552.00 кв.м.

          Промените са отразени с зелен цвят в идейното предложение.

        Заповедта  се намира в сградата на Кметство с.Драгиново и Община Велинград.

АБ

18.03.2019 г.

Коментарите са изключени!