Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходните на територията на община Велингра

1. Доклад

2. Консолидирана версия на наредбата

3.Мотиви

4.Обявление

5.Проект за решение наредба ЗДП

6.ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

7. Справка за постъпили предложения

Коментарите са изключени!