Справка за постъпили предложения по проект на Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Велинград

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.26 ,АЛ.5 ОТ ЗНА

Коментарите са изключени!