Доклад на Кмета на Община Велинград за изпълнението на Общия устройствен план за 2018г.

Доклад на Кмета на Община Велинград за изпълнението на Общия устройствен план за 2018г.
Коментарите са изключени!