Места на избирателни списъци за избори за членове на Европейски парламент от РБ

О Б Щ И Н А    В Е Л И Н Г Р А Д

З А П О В Е Д

№ …524

Велинград,  04.04.2019г.

         На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.41,ал.1 и 3 от Изборен кодекс, и писма на кметове и кметски наместник

О П Р Е Д Е Л Я М :

1.Местата за обявяване на предварителни избирателни списъци, както следва:

Населено

Място за обявяване

по

на избир.

Място:

на

ред

секция

избирателните списъци:

1

130800001

Велинград Исторически музей-кв.Каменица, ул.„Владо Черноземски” № 4

2

130800002

Велинград Исторически музей-кв.Каменица, ул.„Владо Черноземски” № 4

3

130800003

Велинград ДГ “Детски рай”, ул. “Гео Милев” №6

4

130800004

Велинград Парк „Освобождение”, ул. „Йарданка Чанкова” №27

5

130800005

Велинград Ул.Макаренко» №1/остъклена част на бул.”Съединение” /

6

130800006

Велинград Ул.Макаренко» №1/ остъклена част на бул.”Съединение”

7

130800007

Велинград ЕТ „АДИ”, ул. „Димитър Чаушев” №1

8

130800008

Велинград ОУ”Георги Бенковски”, ул.”Калъчов мост” №9

9

130800009

Велинград ЦПЛР- ОДК /общ. център за работа с деца/, ул. „Тодор Стайков” №7

10

130800010

Велинград СУ “Св.Св.Кирил и Методий”, ул. „Юндола” №35

11

130800011

Велинград СУ “Св.Св.Кирил и Методий”, ул. „Бачо Киро» №1

12

130800012

Велинград бул. „Хан Аспарух  №11 от страна на ул. „Винчо Горанов”

13

130800013

Велинград бул. „Хан Аспарух  №11 от страна на ул. „Винчо Горанов”

14

130800014

Велинград Сграда на ОП „Туристически информационен център” – бул. “Съединение” 212

15

130800015

Велинград Хран.магазин на ул. „Петър Берон” между сгради с номера 57 и 59

16

130800016

Велинград Защитено жилище „Велина”, ул. „Васил Левски” №19а

17

130800017

Велинград Хран.магазин на ЕТ „ЮЛИ- Христо Радичев” ,  ул. „Васил Левски” №19 /до сграда на Защитено жилище „Велина”/,

18

130800018

Велинград ДГ „ Еделвайс”кв. Чепино, ул. „Добри Чинтулов”№4

19

130800019

Велинград Филиал на ДГ „Еделвайс”кв. Чепино, ул. „Васил Левски” №2

20

130800020

Велинград Хранителен магазин, ул. „Анезица”

21

130800021

Велинград Читалище „Св.Св.Кирил и Методий” , кв.Чепино, пл. „Македония” №1

22

130800022

Велинград Ул. „Братя Маврикови” №72

23

130800036

Драгиново СУ„Методий Драгинов”  , ул. „Кирил и Методий”№1

24

130800037

Драгиново Читалище „Методий Драгинов”, ул.”Ив. Вазов” №1

25

130800038

Драгиново Читалище „Методий Драгинов”, ул.”Ив. Вазов” №1

26

130800039

Драгиново СУ „ Методий Драгино” в , ул. „Кирил и Методий”№1

27

130800041

Грашево НЧ “Виделина-1946”, пл. „Девети май”, с. Грашево

28

130800042

Грашево Сграда на ДГ „Кокиче” /филиал/, ул. „ Христо Ботев” – с.Грашево, кв.Мечо корито

29

130800043

Света Петка СУ ”Хр.Смирненски”,ул. „Арапчал”№24

30

130800044

Света Петка Кметство, пл. „ Лютово” №2

31

130800045

Алендарова Сградата на кметството-с.Алендарова, ул. „Демокрация” №5

32

023

Всемирци Сградата, в която е ДГ „Юрий Гагарин” -с. Всемирци

33

024

Долна Дъбева с. Долна Дъбева, сграда, в която е кметство, ул. „Владимир Кацаров” №4

34

025

Кандови Постройка, ул. „Георги Димитров” №23, с. Кандови

35

130800046

Пашови Сградата на кметството -ул. „Кирил и Методий” №1,с. Пашови

36

130800047

Рохлева Кметството, с. Рохлева

37

130800048

Бутрева Кметството, с.Бутрева

38

130800049

Горна Дъбева Кметството, с Горна Дъбева

39

130800050

Враненци Кметството – с. Враненци

40

130800051

Биркова Кметството, с. Биркова

41

130800052

Чолакова Кметството, с. Чолакова

42

130800053

Цветино Кметство с. Цветино

43

130800054

Юндола Кметство, с. Юндола

44

130800055

Абланица Кметство, с. Абланица

45

130800056

Кръстава Младежки дом , с. Кръстава, ул. „Чала” №6

46

130800057

Горна Биркова Сградата в с.Горна Биркова, в която е детската градина на ОУ „Васил Левски”- Кръстава

47

130800058

Бозьова Сграда, в която е кметство Бозьова

2. ………………………………………………………………………..

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ: /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

Коментарите са изключени!