Справка за постъпили предложения за наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняването им под наем в общински жилища по чл.43 и чл. 45 от ЗОС и разпореждането с общински жилищни имот

Справка за предложения

Коментарите са изключени!