НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

РИК-Пазарджик напомня, че крайният срок за:

  • За заявяване на желание за гласуване извън страната е 30.04.2019г.;
  • За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 11.05.2019г.;
  • За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 11.05.2019г.
Коментарите са изключени!