ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № 92-00/1377 от 23.04.2019 г.

 

О Б Щ И Н А    В Е Л И Н Г Р А Д

 

ОБЯВЛЕНИЕ

                Оповестявам публично откриването на производство по издаване на административен акт с предварително изпълнение, свързан със забрани, както следва:

Забрана за продажбата, сервирането, предлагането на вино и спиртни напитки в търговските обекти и в заведения за обществено хранене и развлечения, считано от 17.00 ч. на 25.05.2019 г. до 24.00ч. на 26.05.2019 г.

и забрана консумацията на вино и спиртни напитки считано от 17.00ч. на 25.05.2019 г. до 24.00ч. на 26.05.2019 г.,

в обекти, както следва:

-          заведения за обществено хранене и развлечения на територията на община Велинград;

-           на обществени места на територията на община Велинград;

-          в сградите на община Велинград на бул. Хан Аспарух”№ 35 и Хан Аспарух” №54 – гр. Велинград;

-          сградите, в които са помещенията за изборни секции, както и на територията на поземлените имоти, в които са построени тези сгради, намиращи се на територията на община Велинград;

-          в транспортните средства, с които се транспортират изборни книжа и материали;

Забрана за допускане на лица в нетрезво състояние в сградата на бул. Хан Аспарух” № 35, гр. Велинград.

Ще бъде допускана продажба, сервиране, предлагане на вино и спиртни напитки в заведенията за обществено хранене и развлечения за горецитирания период, когато това е свързано с провеждане на абитуриентски балове, сватбени тържества, кръщенета, помени, но при извършено предварително съгласуване от кмет на община, в чиито задължения е и своевременното координиране с РУ Велинград към ОД на МВР -Пазарджик.

            Определям форма за участие на заинтересованите лица в производството – писмени предложения и възражения.

            Адрес: гр. Велинград, общ. Велинград, бул. «Хан Аспарух» № 35, деловодство.

            Срокът, в който заинтересованите страни могат да осъществят правото си на участие е до 16.00ч. на 24.05.2019 г.. Предложенията/възраженията ще бъдат обсъдени на 24.05.2019 г. в 16.00ч. в малка заседателна зала, ет. 2. Право на достъп до информацията по преписката може да се получи в кабинет №22, ет.2.

            Съображения за издаване на акта:

            Насрочени са избори за членове на Европейски парламент от Република България на 26 май 2019 г..

Издаването на акта цели опазване на обществения ред в хода на организационно – техническата подготовка при произвеждане на изборите и цели предотвратяването на нарушения при съобразяване и с нормативно установените задължения на органите на МВР за охрана на всички изборните секции.

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ: /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Коментарите са изключени!