ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

На основание чл. 6, ал.10, т.1 и т.2 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г.

Във връзка с постъпило писмо в Общинска администрация – Велинград с вх. № 36-00/816 от 28.05.2019 год. от Александър Киряков, ЕТ „ ХИМБЕЕРЕ – АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ“ с адрес: Индустриална зона, Георги Кирков, гр. Велинград

 

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

Преобразуване на вече съществуващ навес в приют за безстопанствени кучета. Капацитет: 40 бр. кучета в имот с GPS координати: х42,0351889, у24,0020796, землището на гр. Велинград, общ. Велинград, собственост на „Булгарцвет – Велинград“ ЕООД

 

 

 

          ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ  ОТ 29.05.2019г. (сряда) до 12.06.2019 год. (сряда) ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОГАТ ДА ГО НАПРАВЯТ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИНГРАД С АДРЕС: БУЛ. „ХАН АСПАРУХ“ №35 ИЛИ В РИОСВ – ПАЗАРДЖИК С АДРЕС: УЛ. „ГЕНЕРАЛ ГУРКО“ №3, 4400 П.К.220.

 

         Дата: 29.05.2019 г.

 

 

Коментарите са изключени!