Проект!Наредба за символиката на община Велинград, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Велинград м. юни 2019 г.

Наредба почетни символи

Обявление

Мотиви за наредбата за Символите

Предварителна ЦЯЛОСТНА оценка на въздействие на наредбата

Резюме на Цялостна предварителна оценка

Коментарите са изключени!