Проект!Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на община Велинград

 Oбявление

 Мотиви съответно доклад

Проект на решение

Частична оценка на въздействието

Наредба за реда за общинската собственост

Коментарите са изключени!