ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Във връзка с постъпило уведомително писмо в Общинска администрация – Велинград с вх. № 53-00/951 от 01.07.2019 год. от Стоян Иванов Ачев с адрес: общ. Велинград, гр. Велинград, ул. „ Криволак“ №16 и на основание чл. 8, ал. 2 от „Наредбата №13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

Кмета на Община Велинград

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че ще се проведе третиране на картофи срещу колорадски бръмбар, мана с продукт за растителна защита/ препарат – биская 240 ОД доза 20 мл. дка. и верата ВГ с доза 180 гр. дка. в периода от 15.07.2019 год. до 17.07.2019 год. от 7:00 до 12:00 часа.

Карантинния срок е 14 дни, доза.

Подлежащите на третиране парцели/блок на земеделски стопани (БЗС) са в масив 036,  местност „ Печковец“ с площ 7 дка.

 

 

         

 

         Дата: 02.07.2019 г.

Коментарите са изключени!